Nog maar negen maanden dienen

Wat doen we met de dienstplicht? De koude oorlog is voorbij en voor VN-acties is een ander soort leger nodig, dat niet wordt gehinderd door dienstplichtigen die uitzending weigeren. Een echt antwoord kan minister Ter Beek (defensie) er morgen in zijn begroting nog niet op geven, want op 28 september komt er een rapport uit over de dienstplicht van een commissie onder leiding van de Drentse commissaris der koningin, Wim Meijer.

Volgens de jongste indiscreties van het Binnenhof durft "Meijer' de stap naar een volledig beroepsleger nog niet aan. De commissie is bang, dat te weinig mensen zich zullen aanmelden. Niettemin lijkt er een voorstel aan te komen om de verhouding tussen de aantallen beroepsmilitairen en dienstplichtigen (nu 52.000 tegenover 38.000, met daarnaast nog 23.000 man burgerpersoneel) sterk te verschuiven naar meer beroeps, waarbij dit kleiner aantal dienstplichtigen nog slechts negen maanden (nu twaalf maanden) hoeft op te komen.

Geleidelijk verandert die verhouding verder, totdat de dienstplicht helemaal kan worden afgeschaft. Binnen de commissie wordt eraan gedacht de dienstplicht tenslotte wél formeel te handhaven, dienstplichtigen ook te registreren en ze zelfs medisch te keuren, maar ze niet in actieve dienst op te roepen. Ze blijven dan mobiliseerbaar voor noodgevallen. (RM)

    • Cees van der Malen
    • Kees Versteegh