Meer bezuinigen door zwakke staalmarkt; Sanering Hoogovens, 2300 banen vervallen

IJMUIDEN, 14 SEPT. Het staal- en aluminiumconcern Hoogovens gaat het staalbedrijf in IJmuiden drastisch saneren. Volgend jaar verdwijnen er bij dit onderdeel van het concern ongeveer 2300 van de 14.000 arbeidsplaatsen. Voor ongeveer 1000 mensen dreigt gedwongen ontslag.

Dit heeft de raad van bestuur van Hoogovens vanochtend bekendgemaakt. Het verlies over 1992 dat eerder dit jaar op ongeveer 175 miljoen gulden werd geraamd zal nog belangrijk worden vergroot door “enkele honderden miljoenen guldens” aan afvloeiingskosten en afwaarderingen als gevolg van de nu aangekondigde maatregelen. Het vanochtend gepresenteerde pakket moet alleen al in 1993 een beparing van 300 miljoen opleveren.

De ingrijpende extra bezuinigingen zijn volgens bestuursvoorzitter O.H.A. van Royen nodig wegens de aanzienlijk verslechterde situatie in de Europese staalsector. Deze wordt geteisterd door een zwakke conjunctuur, afnemende exporten, toenemende dumping vanuit Oost-Europa en door overcapaciteit. In de eerste helft van dit jaar leed Hoogovens al een verlies van 76 miljoen gulden.

De vakbonden en de centrale ondernemingsraad noemden de gedwongen ontslagen vanmorgen “onacceptabel” en zijn niet overtuigd van de noodzaak van de maatregelen. De bonden vinden dat de economische tegenvallers niet op de werknemers op de werkvloer mogen worden afgewenteld. Bestuurder J. Schalkx van de Industriebond FNV zegt dat de vakbonden de Hoogovens-directie houden aan de afspraken in de lopende CAO. Daarin is afgesproken dat gedwongen ontslagen zullen worden vermeden.

PAG.13'HOOGOVENS UIT DE RODE CIJFERS'

Het is de eerste keer sedert de Tweede Wereldoorlog dat Hoogovens zijn toevlucht neemt tot gedwongen ontslagen. Hoogovens gelooft echter dat het effect van de ingreep tot gevolg zal hebben dat al over 1993, niet alleen voor het staalbedrijf maar voor het hele concern, weer op een positief resultaat mag worden gerekend.

De personeelsvermindering met 2300 volgend jaar treft voor een belangrijk deel de categorie 'leiding en staf" in het staalbedrijf en dienstverlenende sectoren. Daar zal een op de vier banen moeten verdwijnen. Voor de mensen die het bedrijf gedwongen moeten verlaten zal het bedrijf een organisatie voor externe bemiddeling inrichten. Eind '93 zal Hoogovens IJmuiden nog circa 11.500 werknemers tellen. In "74 werkten er nog 22.000 mensen in het staalbedrijf.