Jaar nul

Men kan wel spreken van een punt of tijdstip nul, maar wanneer men de de daaropvolgende reeks jaren begint te tellen, is dat waarmee men begint, echt het eerste. Ik begrijp dan ook niet dat men (NRC Handelsblad van 4 september) kan spreken van een jaar nul.

En zoals de eerste honderd jaren pas vol waren met het einde van het jaar 100, zo is het bij het tweede millenium pas af op 31 december 2000 en niet bij het begin van dat jaar.

    • Mr. Stan Smeets