Heel bataljon ter aflossing VN-mariniers in Cambodja

PHNOM PENH, 14 SEPT. De Nederlandse mariniers worden in december door een volledig bataljon (840 man) afgelost. In het voorjaar zal minister Ter Beek opnieuw naar Cambodja gaan om een beslissing te nemen over een derde aflossing en over het aantal mariniers dat dan nog nodig is.

Dat zei hij zaterdag aan het eind van zijn bezoek aan Cambodja. Hij ging naar huis “als een tevreden mens en een tevreden minister van defensie”. Officieren die bij de nieuwe uitzending zijn betrokken en stafleden in Cambodja vragen zich af of de 840 man die nu in Doorn worden getraind voor hun missie straks voldoende werk hebben in Cambodja. Nu zitten slechts twee van de vier compagnieën op de plek die zij van de VN kregen toegewezen. Slechts voor een deel slagen zij in de ontwapening van de Cambodjaanse facties, door onwil van de Rode Khmer.

Ter Beek is van mening dat Nederland een belangrijk politiek signaal moet afgeven aan de Rode Khmer en nu opnieuw een volledig bataljon moet sturen.

Pag.3: "VN-operatie in Cambodja moet slagen'

Zowel minister Ter Beek als minister Pronk van ontwikkelingssamenwerking zeiden zaterdag dat het van het allergrootste belang is dat de gigantische VN-operatie, waaraan in het totaal 22.000 militairen en burgers deelnemen, slaagt. Ter Beek vond dat de Nederlandse belastinggulden in Cambodja buitengewoon goed wordt besteed. “Ontwikkelingssamenwerking en Defensie vullen elkaar hier naadloos aan”, aldus minister Ter Beek die zijn collega Pronk op de persconferentie bijna in de armen vloog.

Pronk bleef een aantal “grote zorgen houden”. De opstelling van de Rode Khmer bemoeilijkt het vredesproces. De Verenigde Naties hebben geen goed plan om Cambodja te ontmijnen. Er worden nu wel teams opgeleid om mijnen weg te halen, maar er is geen prioriteitenlijst gemaakt en één team doet een week over een hectare land. De ontwikkeling van het land kan niet op gang komen als aan de mijnenbestrijding geen hogere prioriteit wordt gegeven. Naar schatting liggen in Cambodja 3 miljoen mijnen. “En de VN moeten dat doen, geen regering kan zo'n karwei aan”, aldus Pronk.

Hij viel over het feit dat er nu wel noodhulp wordt gegeven en de VN massaal geld pompt in Cambodja (de operatie kost 2 miljard dollar in deze fase), maar dat er nog geen notie is hoe hulp straks te coördineren. Met die plannen moet volgens Pronk haast gemaakt worden omdat de gigantische investeringen van dit moment anders “wegwaaien”.

    • Willebrord Nieuwenhuis