Centrale bank: rente 0,25 pct lager

AMSTERDAM, 14 SEPT. De Nederlandsche Bank (DNB) verlaagt haar officiële rentetarieven met ingang van morgen met een kwart procent. De Nederlandse renteverlaging is een reactie op het besluit van de Duitse Bundesbank de rente te verlagen, wat vanmorgen leidde tot hectische taferelen op de financiële markten.

De Nederlandse bank maakte vanmorgen bekend tot de renteverlaging te hebben besloten “gelet op de monetaire maatregelen in het buitenland”. Als gevolg van de spanningen binnen het Europees monetair stelsel (EMS) was DNB de afgelopen weken al enkele keren gedwongen de rente op speciale beleningen te verhogen om te voorkomen dat de gulden teveel terrein zou verliezen ten opzichte van de D-mark.

DNB maakte vanmorgen bekend dat de voorschotrente, die door de financiële wereld scherp in de gaten wordt gehouden, wordt verlaagd van 9,25 procent naar 9,00 procent. De voorschotrente is de rente die banken aan DNB moeten betalen voor opgenomen voorschotten - leningen - tegen onderpand.

Het wisseldisconto, dat DNB in rekening brengt bij aankoop van discontabel papier (voornamelijk schatkistpapier) daalt van 8,5 procent naar 8,25 procent. Het promessedisconto, waarop banken hun rekening-courant tarieven baseren, daalt van 9,75 naar 9,5 procent.

De Duitse Bundesbank maakte eerder vanmorgen bekend dat de Lombard rente met 0,25 procentpunt wordt verlaagd tot 9,5 procent en het minder belangrijke disconto met 0,5 procentpunt tot 8,25. Met name de verlaging van het Lombard tarief, bepalend voor de Duitse geldmarkttarieven, was minder dan door de Europese financiële wereld was gehoopt.

De Amerikaanse dollar boekte vanmorgen forse koerswinst, anticiperend op een Duitse renteverlaging. De dollar, die vrijdag sloot op ruim 1,63 gulden, boekte ruim vijf cent winst. Als gevolg van teleurstelling over de grootte van de Duitse renteverlaging moest de dollar tegen het middaguur licht terug. Ook de Europese beurzen, waar vanmorgen euforie heerste, moesten enig terrein prijsgeven.

Italië devalueerde gisteren de lire met zeven procent, een maatregel die door minister van financiën Giuliano Amato werd gepresenteerd als een maatregel die direct is gekoppeld aan de Duitse renteverlaging. “Nu hebben we bewerkt dat de Duitsers hun rente verlagen, en dat is een fundamentele factor voor een proces van economische heropleving.”

Premier Amato presteerde het zelfs te doen als of de renteverlaging in Duitsland een gevolg was van de devaluatie van de lire. Maar de beperkte rentedaling die de Bundesbank vanmorgen bekendmaakte, suggereert volgens financiële experts dat die koppeling mede is bedoeld om Italië een al te groot gezichtsverlies te besparen en om de bedenkingen in Parijs tegen een herschikking weg te nemen.

Vooruitlopend op de Duitse renteverlaging had Zweden zijn rente vanmorgen alvast fors verlaagd. Naast Nederland hebben ook Zwitserland, België en Oostenrijk hun officiële rentetarieven verlaagd. Frankrijk heeft voor volgende week een renteverlaging aangekondigd.