CDA wil strenger vreemdelingenbeleid

DEN HAAG, 14 SEPT. Er bestaat brede consensus binnen de CDA-fractie dat het vreemdelingenbeleid verder dient te worden aangescherpt. Vooral aan de gezinshereniging zouden strengere eisen moeten worden gesteld.

Dat is de uitkomst van het fractie-weekend dat de Tweede Kamerleden van het CDA traditioneel het weekeinde voor Prinsjesdag houdt. Er worden hier geen besluiten genomen, wel thema's verkend die volgens de fractieleiding de politieke discussie het komend seizoen zullen gaan bepalen.

Er bestaat volgens fractie-specialist J.G.H. Krajenbrink veel steun binnen de CDA-fractie om de wachttijd van een jaar die nu nog bestaat voor allochtonen in Nederland om gezinsleden te laten overkomen, te verlengen tot “bijvoorbeeld vijf jaar”. Krajenbrink wijst ter rechtvaardiging er onder meer op dat de wachttijd voor een allochtoon in Duitsland die gezinsleden wil laten overkomen, zelfs acht jaar bedraagt.

Daarnaast wil de CDA-fractie de minimumleeftijd van bruiden of bruidegommen die naar Nederland mogen komen, verhogen naar achttien jaar. Nu zijn er volgens Krajenbrink veel bruiden, met name uit Marokko, die al op vijftien- of zestien jarige leeftijd naar Nederland komen. Het CDA wil deze stroom indammen door de leeftijdsgrens te verhogen.