Bezuinigingen treffen eigenaars van monumenten

ROTTERDAM, 14 SEPT. Het behoud van een monumentaal pand wordt voor meer dan de helft van de eigenaren een onhaalbare zaak als de bezuinigingen doorgaan.

Dat stelt de Stichting Nationaal Restauratiefonds. Het gaat om bezuinigingen die worden voorgesteld in de ontwerpnota Belstato (Beleid Stadsvernieuwing in de Toekomst), die deze week door de Tweede Kamer wordt behandeld. De stichting heeft onderzoek laten doen door het Bouwcentrum Rotterdam. De verbetering van het "historisch erfdeel' is volgens de nota één van de verst gevorderde onderdelen van stadsvernieuwing. Tegelijkertijd wordt geconcludeerd dat men nog lang niet klaar is. Toch is in de nota geen geld uitgetrokken voor monumentenzorg. Verder wordt er in aangekondigd dat het Stadsvernieuwingsfonds in 2005 verdwijnt. Volgens de stichting is de beslissing van VROM benvloed door het voornemen van minister d'Ancona (WVC) om volgend jaar de bijdrage van 26 miljoen gulden aan het Stadsvernieuwingsfonds te beëindigen.