"Waarnemers aan grenzen'; Panic vervangt vijf ministers in zijn kabinet

BELGRADO, 12 SEPT. Premier Milan Panic van Klein-Joegoslavië (Servië en Montenegro) heeft gisteren vijf nieuwe ministers benoemd in zijn kabinet. Hij zei de verhouding met Kroatië te willen “normaliseren”.

Als belangrijkste benoeming wordt beschouwd die van de diplomaat Ilija Djukic als minister van buitenlandse zaken. Hij treedt in de plaats van de gisteren afgetreden Vladislav Jovanovic, die Panic ervan had beschuldigd een politiek te voeren die “in strijd is met de Servische belangen”. Djukic staat bekend als gematigd. Panic bekleedt zelf de functie van minister van defensie. Aangenomen wordt dat Panic nog steeds moeite heeft daarvoor een kandidaat te vinden die voor de militairen acceptabel is.

Cyrus Vance en Lord Owen, die optreden respektievelijk namens de Verenigde Naties en de EG, zouden gisteren bereikt dat internationale waarnemers worden gestationeerd op militaire vliegvelden en op grensovergangen tussen Bosnië, Kroatië, Servië en Montenegro, aldus een door Panic uitgegeven communiqué. Dit is niet door Owen en Vance bevestigd. Zij ontkenden tevens het bericht dat zij met Panic een akkoord hadden bereikt over wapenstilstand in Sarajevo, zoals eerder op de dag was gemeld door Franse commandant van het VN-contingent aldaar.

De Verenigde Staten beijveren zich binnen de Veiligheidsraad van de VN nog steeds voor het instellen van een verbod op vluchten door de luchtmacht van het voormalige Joegoslavië, die in Servische handen is. Zo'n verbod moet verhinderen dat Servische vliegtuigen de westerse transportvliegtuigen blijven schaduwen, zoals nu gebeurt. Door op korte afstand van de transportvliegtuigen te vliegen, trachten de Servische vliegtuigen zich onopgemerkt voor westerse radars te verplaatsen, waarna zij vuursteun verlenen aan Servische troepen op de grond. Een officiële woordvoerder ontkende dat het vorige week boven Kroatisch gebied neergestorte Italiaanse vliegtuig zou zijn neergeschoten door een Servische straaljager.

De NAVO is bereid voor het observeren van het luchtruim boven het voormalige Joegoslavië vliegende radarposten van het type AWACS beschikbaar te stellen. In Sarajevo zijn gisteren de eerste vier gevallen van typhus gevonden. Artsen verwachten dat de ziekte zich snel kan verspreiden door de schaarse aan water, het gebrek aan hygiëne en doordat mensen zich dicht op elkaar in kleine ruimten bevinden. (AP, AFP, Reuter)