VERTALING

Friedrich Nietzsche: Herwaardering van alle waarden [De wil tot macht] Naar de uitgave van Friedrich Würzbach. Vertaling Thomas Graftdijk (Der Willle zur Macht: Versuch einer Umwertung aller Werte). 789 blz., Boom, ƒ 99,-

Fitzroy Maclean: Vlucht in het avontuur 515 blz., geïll., Hollandia 1992, vert. H. C. E. de Wit-Booinacker, Yolande Ligterink (Eastern Approaches, 1949), ƒ 49,50

Arther Ferrill: De oorsprong van oorlog. Van het stenen tijdperk tot en met Alexander de Grote 297 blz., geïll., Bert Bakker, vert. Brigit Kooijman (The Origins of War, 1985), ƒ 47,50

Derek Humphry: Waardig sterven. Praktische aspecten van euthanasie en (hulp bij) zelfdoding 156 blz., Jan Mets, vertaling Francine Spiering (Final Exit, 1991), ƒ 24,50

Harold McGee: Over eten en koken. Wetenschap en overlevering in de keuken 690 blz., Bert Bakker, vertaling Joost Schipper (On food and Cooking. The Science and Love of the Kitchen, 1984), ƒ 95,-

Friedrich Nietzsche: Herwaardering van alle waarden [De wil tot macht] Naar de uitgave van Friedrich Würzbach. Vertaling Thomas Graftdijk (Der Willle zur Macht: Versuch einer Umwertung aller Werte). 789 blz., Boom, ƒ 99,-

De mededeling van de uitgever dat dit boek oorspronkelijk in 1884-1888 verscheen, wordt pas in een kort nawoord van de vorig jaar overleden gerenommeerde vertaler Thomas Graftdijk gecorrigeerd. Der Wille zur Macht is geen echt boek van Nietzsche, maar een thematische rangschikking van aantekeningen uit Nietzsches nalatenschap, in de jaren dertig vervaardigd door Friedrich Würzbach. Deze en andere compilaties zijn uiteraard omstreden.

Fitzroy Maclean: Vlucht in het avontuur 515 blz., geïll., Hollandia 1992, vert. H. C. E. de Wit-Booinacker, Yolande Ligterink (Eastern Approaches, 1949), ƒ 49,50

In 1937 werd Fitzroy Maclean Brits ambassadeur in Moskou. Een baan die hem niet boeide, maar die hem in de gelegenheid zou stellen over de Sovjet-Unie te schrijven. In Eastern Approaches, dat in 1949 verscheen, beschrijft Maclean de processen tegen Boecharin, ex-secretaris-generaal van de Communistische Internationale en grote vriend van Lenin; Rykov, Lenins opvolger en Molotovs voorganger als premier; Yagoda, de voormalige baas van de KGB-voorloper de NKVD. ""De toehoorders waren afwisselend aan het klappen, aan het schreeuwen, aan het lachen of de dood aan het eisen van hun voormalige leiders. We zijn tien dagen lang, negen uur per dag bedolven onder dit navrante toneel'', vertelde Mac-lean in een interview dat Mark Blaisse met hem hield ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag (Boekenbijvoegsel 23-2-'91).

Arther Ferrill: De oorsprong van oorlog. Van het stenen tijdperk tot en met Alexander de Grote 297 blz., geïll., Bert Bakker, vert. Brigit Kooijman (The Origins of War, 1985), ƒ 47,50

""Een strijmacht moet geoefend zijn, zij moet zich ordelijk verplaatsen en liefst regelmatig geravitailleerd worden. Zaken die zonder organisatie niet te vewezenlijken zijn. Ferrill laat zien hoe de ideeën over militaire formaties in de verschillende klassieke strijdmachten zich ontwikkeld hebben. Hij eindigt met een reconstructie van Waterloo waarbij - met succes - de hoplieten van Alexander tegen de Engelsen worden ingezet.'' (Hans Moll, Boekenbijvoegsel 18-4-87)

Derek Humphry: Waardig sterven. Praktische aspecten van euthanasie en (hulp bij) zelfdoding 156 blz., Jan Mets, vertaling Francine Spiering (Final Exit, 1991), ƒ 24,50

Derek Humphry is directeur van de Amerikaanse vereniging voor euthanasie, de Hemlock Society (genoemd maar het gif van de dollekervel). Zijn eerste vrouw heeft hij bij haar zelfdoding geholpen. ""Final Exit is een samenvatting van Humphry's kennis op zelfmoordgebied. Hij geeft niet alleen gifrecepten, alsmede beschrijvingen van veel gebruikte methoden die tot mislukken gedoemd of zeer pijnlijk zijn, maar ook bespreekt hij praktische problemen zoals levensverzekeringen.'' (Maarten Huygen, Boekenbijvoegsel 12-1-91)

Harold McGee: Over eten en koken. Wetenschap en overlevering in de keuken 690 blz., Bert Bakker, vertaling Joost Schipper (On food and Cooking. The Science and Love of the Kitchen, 1984), ƒ 95,-

""In de jaren tachtig stond een nieuwe geleerde op die het niet beneden zijn waardigheid achtte te schrijven over jam en bloemkool. Zijn bijna 700 bladzijden dikke boek werd door Amerikaanse en vooral Engelse fijnproevers met ademloze bewondering ontvangen. Dat je ook zo over koken kon schrijven! Geschiedenis, receptenleer, voedingsleer, warenkennis, voedseltechnologie, scheikunde, allemaal traden zij op in McGee's werk. Geen "culi' kon zonder, zoveel was duidelijk.'' (Ileen Montijn, Boekenbijvoegsel 6-7-91)