SCHIJNDOOD

In het Zaterdags Boekenbijvoegsel van 29 augustus 1992 schrijft Cor van der Heijden in zijn recensie van T. Kochs "Levend begraven' dat ""de Belgische koning Leopold I uitdrukkelijk in zijn testament bepaalde dat hij pas na een wachtperiode van een week op 16 december 1866 begraven mocht worden''. Was de koning echt zo machtig dat hij zijn sterfdatum per testament kon vastleggen?

    • N. H. Veldhuijzen