Positieve winstontwikkeling bij De Boer Boekhoven

Het grafische bedrijf Koninklijke De Boer Boekhoven uit Hilversum heeft een gunstig eerste halfjaar achter de rug doordat de bezetting in nagenoeg alle bedrijven goed is geweest en de vorig jaar getroffen maatregelen hun vruchten duidelijk beginnen af te werpen.

Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vervijfvoudigde tot 3,5 miljoen gulden na belastingen en de winst viel tweeëneenhalfmaal zo hoog uit als in de eerste zes maanden van 1991. De winst steeg van 700.000 gulden tot 1,8 miljoen of per aandeel van 37 tot 96 cent. De kasstroom (netto winst plus afschrijvingen) per aandeel steeg van 6,26 tot 6,53 gulden.

Om de cijfers vergelijkbaar te maken heeft de onderneming de gegevens van de in mei voor 23 miljoen gulden verworven Boekhoven-Bosch in 1991 verwerkt.

De Boer verwacht dat de winst over geheel 1992 na buitengewone lasten verder zal toenemen ten opzichte van de 4,6 miljoen gulden van 1991; ook de winst per aandeel zal omhoog gaan. De onderneming spreekt deze verwachting uit ondanks het feit dat de grafische industrie in haar totaliteit te lijden heeft van een minder goede gang van zaken.