Neo-nazi's in Duitsland imiteren Brits geweld

ROTTERDAM, 12 SEPT. De Britse cultuur zit zo ingewikkeld en geraffineerd in elkaar dat in Engeland van antisemitisme weinig valt te merken. Toch moet men ondanks die verhulling, bedenken dat de manier waarop skinheads in Europa optreden is afgekeken van Britse skinheads.

Dat zei de 81-jarige Franse historicus Léon Poliakov gisteravond in een lezing in de Laurenskerk in Rotterdam over de essentie van antisemitisme en de bronnen van racisme. Met zijn opmerking over skinheads doelde hij klaarblijkelijk op de gewelddadigheden tegen vreemdelingen die de afgelopen weken in Duitsland plaatshebben.

Poliakov, schrijver van onder meer de vierdelige "Geschiedenis van het antisemitisme' waaraan hij tweeëntwintig jaar heeft gewerkt, hield in Rotterdam de derde Pierre Bayle-lezing die was georganiseerd door de Rotterdamse Kunststichting, de Erasmus Universiteit en weekblad de Groene Amsterdammer. Naar zijn zeggen is jodenhaat een eeuwenoud - ook onder joden voorkomend - verschijnsel, maar heeft discriminatie in Europa pas met de Verlichting een structureel karakter gekregen. In dit verband zou vooral de invloed van Voltaire en Karl Marx bijzonder verderfelijk zijn geweest. Op de door hem opgeworpen vraag of er momenteel sprake is van een nieuwe en wereldwijde golf van antisemitisme, zei Poliakov dat het antwoord daarop moeilijk is. Vooral omdat door de invloed van de media tegenwoordig alles meteen een wereldwijd karakter krijgt. Zo is er ook in Japan en in India sprake van jodenhaat.

Poliakov werd in 1910 uit een gegoede familie in St. Petersburg geboren. Toen hij tien jaar was emigreerde hij met zijn ouders eerst naar Duitsland en later naar Frankrijk. In Parijs werd hij in 1944 belast met het oprichten van een historisch archief, het Centrum voor contemporaine joodse geschiedenis. Doordat hij in het bezit kwam van belangrijke Gestapo-archieven in Frankrijk, werd hij ook deskundig op het gebied van de jodenvervolging en werd hij na de oorlog als expert toegevoegd aan de Franse delegatie bij de processen in Neurenberg. Behalve zijn standaardwerk over antisemitisme schreef Poliakov de boeken "De arische mythe' en "Duivelse causaliteit'. In zijn boek "De totalitaire stelsels van de twintigste eeuw', spreekt hij over de moordzin binnen verschillende systemen: de Goelag, de uitroeiingen in Cambodja en Vietnam en de Duitse vernietigingskampen als ook over de Hitlers moord op duizenden "nutteloze' Duitsers, zoals debielen, homofielen en a-socialen.