Kosto wil snel twee nieuwe gevangenissen

DEN HAAG, 12 SEPT. Staatssecretaris Kosto (justitie) wil op korte termijn twee nieuwe gevangenissen bouwen met een gezamenlijke capaciteit van 400 cellen.

Het plan is een onderdeel van maatregelen om het cellentekort tegen te gaan. De vierhonderd nieuwe cellen zijn onderdeel van een in juli bekendgemaakt kabinetsbesluit om de gevangeniscapaciteit uit te breiden met in totaal 600 extra cellen. Justitie is met verschillende gemeenten in de Randstad in onderhandeling over de bouw van de nieuwe inrichtingen. Een van die gemeenten is Almere, zo heeft een woordvoerder van het ministerie van justitie gisteren bevestigd. Het zou hierbij gaan om de bouw van een Huis van Bewaring, waarin preventief gedetineerden kunnen worden ondergebracht. “Maar het is absoluut nog niet zeker dat Almere die inrichting echt gaat bouwen”, aldus de woordvoerder.

Berichten dat in het eerste kwartaal van dit jaar 900 verdachten waren vrijgelaten uit voorlopige hechtenis wegens ruimtegebrek, veroorzaakten dit voorjaar grote beroering in de Tweede Kamer. Minister Hirsch Ballin (justitie) en de fracties van CDA en VVD vonden dat eventueel twee gevangenen in een cel geplaatst dienden te worden ter leniging van het cellentekort. Justitie trof een aantal noodmaatregelen om snel 170 tot 200 extra cellen ter beschikking te krijgen. Aangekondigd werd dat op Prinsjesdag meer structurele maatregelen bekend zouden worden. Kosto wees begin juli al definitief de mogelijkheid van het plaatsen van meer gedetineerden in één cel af als oplossing voor het huidige cellentekort. Hij deed dit bij de beantwoording van schriftelijke vragen van het Tweede-Kamerlid Zijlstra (PvdA).

Het aantal cellen is sinds 1980 bijna verdubbeld van 4.000 tot 7.600 nu. Volgens de oude planning van Justitie moeten dat er in 1997 8.350 zijn. Gebleken is dat er vorig jaar al een tekort was van 700 cellen.