Herdruk

J. H. van Dale: Woordenboek der Nederlandse Taal 1405 blz., De Bijenkorf (Martinus Nijhoff, A. W. Sijthoff, D. A. Thieme 1872), f 39,90

Ter gelegenheid van de verschijning van de 12de herziene druk van het Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse Taal heeft de Bijenkorf de allereerste Van Dale uit 1872 in facsimile uitgave herdrukt. In zijn inleiding tot deze uitgave schrijft Ewoud Sanders over het ontstaan en de receptiegeschiedenis van het woordenboek. Ook verhaalt hij hoe op 3 september 1924 bij de onthulling van het standbeeld van Van Dale de Neerlandicus De Vooys de woorden sprak: ""Overdreven lof past niet bij de herdenking van een zoo ongeveinsd nederig man als Van Dale.''