Groei van de wereldhandel blijft achter

WASHINGTON, 12 SEPT. De groei van de wereldhandel is vorig jaar sterk vertraagd. De verminderde toename van de mondiale invoer en uitvoer geldt zowel voor de volume- als voor de waarde-ontwikkeling. Dit blijkt uit gisteren gepubliceerde gegevens van het Internationaal Monetair Fonds.

Gemeten in Amerikaanse dollars nam de wereldhandel in 1991 toe met vier procent, tegen meer dan veertien procent in 1990 en ruim acht procent in 1989. De volumegroei bedroeg vorig jaar drie procent, en liet voor het derde achtereenvolgende jaar een daling zien. De laatste maal dat een dergelijke trage groei in de wereldhandel voorkwam was in 1983, zo schrijft het IMF in de jaarlijks gepubliceerde Direction of Trade Statistics.

Vooral de gendustrialiseerde landen kampten met een lagere import- en exportgroei. De waarde van de uitvoer steeg slechts met 2,1 procent. De invoer groeide met 0,9 procent. In 1990 namen beide nog met vijftien procent toe. De ontwikkelingslanden boekten voor het eerst sinds 1986 een gezamenlijk handelstekort, dat dertig miljard dollar bedroeg. Het tekort komt omdat de invoer met 14,1 aanzienlijk sterker toenam dan de uitvoer, die met 8,1 procent steeg.

De wereldhandelscijfers werden in 1991 sterk nadelig benvloed door de landen die voorheen deel uit maakten van de Soviet Unie. De waarde van de gezamenlijke uitvoer daalde hier met 7,2 procent. De import ging met een daling van 16,7 procent nog verder achteruit. (AP)