Gemeente wil vloeken op openbare weg verbieden

ZEVENHUIZEN, 12 SEPT. B en W van de Zuidhollandse gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle hebben de raad voorgesteld een vloekverbod op en aan de openbare weg in te stellen, op straffe van 150 gulden boete. Daarmee schaart het college zich in meerderheid achter een voorstel van die strekking van de drie man tellende fractie van SGP/RPF.

Pogingen van andere gemeenten, waaronder Ouderkerk aan den IJssel, om vloeken te verbieden, zijn gestrand op een veto van de Kroon die vaststelde dat een dergelijk verbod in strijd is met de vrijheid van meningsuiting, zoals die in de Grondwet verankerd ligt. De bewuste raadsbesluiten zijn indertijd vernietigd.

B en W van Zevenhuizen-Moerkapelle denken aan zo'n ingreep van hogerhand te ontsnappen door vloeken niet te verbieden “als daarmee een gedachte of gevoelen wordt geopenbaard”. Zo zou er geen strijdigheid met de Grondwet zijn. Volgens gemeente-ambtenaar G.J. Sytsema, waarnemend hoofd algemene zaken, beoogt het college - en daarachter de SGP/RPF-fractie - vooral het zogenoemde "provocerende' vloeken te bestrijden: “Dat wil zeggen vloeken met de bedoeling anderen te beledigen.”

De meerderheid van het college die deze constructie heeft gekozen, bestaat, naar wordt aangenomen, uit één van de drie wethouders plus de burgemeester, die beiden lid zijn van het CDA. De andere twee wethouders (VVD en Gemeentebelangen) zouden tegengestemd hebben, maar omdat de stem van de burgemeester in zo'n geval dubbel telt, kreeg het plan toch een meerderheid in B en W.

Dinsdag 15 september komt het voorstel in de raad, waarin SGP en CDA met beide drie zetels de grootste mogelijke minderheid vertegenwoordigen: zes van de dertien zetels. De zeven andere zijn van Gemeentebelangen, VVD en PvdA.