Geld voor garanties in Oost-Europa

DEN HAAG, 12 SEPT. Staatssecretaris Van Rooy (economische zaken) heeft voor dit jaar 25 miljoen gulden gereserveerd om investeringen in Oost-Europa te bevorderen.

De bewindsvrouw wil garanties geven aan een financiële instelling die leningen kan verstrekken. De staatssecretaris geeft hiermee uitvoering aan een motie van de Kamerleden Leers (CDA) en Valk (PvdA). Pas over enkele weken zal bekend zijn hoe de regeling er zal uitzien. De Europese Commissie zal het voorstel moeten toetsen aan regels over staatssteun. Niettemin streeft Van Rooy ernaar, zo schrijft zij de Tweede Kamer, dat de garanties nog dit jaar van kracht worden.