Banken moeten rente-inkomen bedrijf melden

ROTTERDAM, 12 SEPT. Nederlandse banken moeten in de toekomst de belastingdienst waarschijnlijk informeren over de rente die bedrijven, stichtingen en verenigingen ontvangen over hun spaartegoeden.

Sinds 1987 zijn de banken al verplicht de rente-inkomsten van particulieren op te geven. Minister Kok (financiën) overweegt nu de meldingsplicht uit te breiden tot niet-natuurlijke personen. Het ministerie onderzoekt de komende maanden hoeveel inkomsten de belastingdienst misloopt doordat bedrijven, stichtingen en verenigingen hun rente-opbrengsten niet of onvolledig opgeven. “De verplichte informatieverstrekking over particuliere spaartegoeden leverde de belastingdienst op jaarbasis een meeropbrengst van 600 miljoen gulden op”, zegt een woordvoerder van staatsecretaris Van Amelsvoort (financiën). Dat is 20 tot 25 procent van het geschatte totale belastingbedrag dat particulieren jaarlijks betalen over hun rente-inkomsten. Hij kan niet zeggen hoeveel de belastingdienst extra zal binnenkrijgen door de nieuwe meldingsregel voor de banken. “Dat gaan we nu onderzoeken.”

Het onderzoek van Financiën bestaat uit een steekproef onder in Nederland gevestigde niet-natuurlijke personen die vennootschapsbelasting moeten betalen. Van de geselecteerde bedrijven worden de rentegegevens over 1991 verzameld, waarbij het ministerie gebruik maakt van informatie die bij de banken aanwezig is en van belastingopgaven die de ondernemingen hebben gedaan. “We doen onderzoek naar het verschil tussen wat ze zeggen en wat ze doen”, vat de woordvoerder van Financiën samen. De actie past volgens hem in het streven van Financiën om de fraudebestrijding serieus aan te pakken.

De verzamelde gegevens worden op het ministerie anoniem gemaakt en vervolgens doorgezonden naar een extern accountantsbureau. Daar worden de gegevens “onder strikte geheimhoudingsplicht” geanalyseerd. De geselecteerde bedrijven zullen volgens Financiën geen strafrechtelijke of fiscaalrechtelijke gevolgen ondervinden van hun deelname aan het onderzoek. Het ministerie streeft ernaar om het onderzoek voor het einde van het jaar te kunnen afronden.