"Banken moeten rente-inkomen bedrijf melden'

ROTTERDAM, 12 SEPT. Nederlandse banken moeten wellicht in de toekomst de belastingdienst informeren over de rente die bedrijven, stichtingen en verenigingen ontvangen over hun spaartegoeden. Minister Kok (financiën) overweegt de meldingsplicht die nu alleen voor particulieren geldt, uit te breiden tot niet-natuurlijke personen.