Verzet tegen heffen entree voor museum

WORKUM, 11 SEPT. De Vriendenkring van het Jopie Huismanmuseum, de schilder zelf en de overige vier musea in Workum verzetten zich fel tegen een door het gemeentebestuur aangekondigde maatregel om dagtoeristenbelasting van twee kwartjes te heffen op de toegangsprijs van de musea. De gemeente Nijefurd wil met het geld onder andere een verkeerscirculatieplan opstellen voor de stad en een parkeerterrein aanleggen. De vrijwilligers die het Jopie Huisman museum draaiende houden hebben aangekondigd het werk neer te leggen als ze de 50 cent moeten innen.

Directeur-conservator W. van Straten van het museum verklaart dat de gemeente mee wil profiteren van het succes van het museum, dat dit jaar 150.000 bezoekers trok. “De gemeente heeft geen enkele subsidie gegeven voor de nieuwbouw en weigerde een gemeentegarantie af te geven, waardoor we zelf nog voor tonnen in de schulden zitten”, zegt Van Straten. De positie van Van der Meer is volgens hem onhoudbaar. De burgemeester is namelijk tevens voorzitter van het stichtingsbestuur en schreef in die hoedanigheid een brief naar het college. Van der Meer: “Een vreselijk vervelende positie, omdat ik twee petten op heb. Ik probeer me intern buiten de discussie te houden, maar als het stichtingsbestuur vindt dat ik moet opstappen, ga ik”.