Sarakreek boekt hogere winst

Sarakreek, dat belegt in vastgoed in de Verenigde Staten, heeft over de eerste zes maanden dit jaar een winst geboekt van 6,8 miljoen tegen 5,5 miljoen gulden vorig jaar. Per aandeel verbeterde de winst van 1 tot 1,24 gulden.

Het bedrijfsresultaat vóór belastingen ging van 6,4 miljoen naar 6,8 miljoen gulden, terwijl het resultaat uit de vastgoedbelangen steeg van 6,5 miljoen tot 8,3 miljoen gulden. De door Sarakreek becijferde netto vermogenswaarde per aandeel daalde van 53,87 tot 50,95 gulden.

Voor geheel 1992 voorziet Sarakreek dat het bedrijfsresultaat vóór belastingen niet aanmerkelijk zal veranderen. Rentelasten en exploitatiekosten zullen dalen en ook de rentebaten zullen naar verwachting lager uitvallen.

In 1991 verminderde de nettowinst van 22,3 miljoen tot 12,2 miljoen gulden of per aandeel van 4,04 tot 2,21 gulden.