PvdA werft per fax en verkleinde vuist

DEN HAAG, 11 SEPT. De PvdA gaat een grote publiciteitscampagne voeren “om het vertrouwen van de kiezers terug te winnen”. Partijleider Kok zal daarin een prominente rol spelen. “We hebben één seizoen om de PvdA weer helemaal op de been te brengen”, aldus de partijvoorzitters F. Rottenberg en R. Vreeman vandaag in een brief aan de leden.

“Voor Kok hebben we een speciaal schema”, zegt Vreeman. “Hij zal met de andere bewindspersonen een meer prominente rol spelen dan tot nu toe.” De twee voorzitters willen hun partij een “extravert karakter” geven met tal van activiteiten en manifestaties. De PvdA organiseert regelmatig "briefings' over actuele onderwerpen. Na een briefing over de milieuconferentie in Rio en over Joegoslavië, belegt de PvdA na Prinsjesdag een dergelijke bijeenkomst over de Miljoenennota. Kok zal er partijleden en belangstellenden te woord staan.

Ook PvdA-Kamerleden moeten vaker het land in voor werkbezoeken, en thuis "open dagen' houden om het contact met de kiezer te herstellen. De PvdA-fractie zal tevens rondleidingen organiseren in het gebouw van de Tweede Kamer en worden ingezet voor de campagne "Leden bellen leden'. Kamerleden zullen nieuwe partijleden verwelkomen en opzeggers te woord staan.

Volgens de partijvoorzitters bestaat er bij de Kamerleden en PvdA-ministers veel steun voor hun activiteitenplan. “Iedereen beseft nu dat er iets moet gebeuren”, zegt Vreeman. “We moeten het profiel van de PvdA verbreden.” In 1994 zijn er gemeentelijke, landelijke en Europese verkiezingen. “Na de zomer van volgend jaar moet de PvdA klaar zijn voor de verkiezingsstrijd.”

De PvdA wil met deze actie haar bijdrage aan het kabinetsbeleid sterker naar voren brengen. “We willen investeren in deze coalitie, laten zien wat we tot stand hebben gebracht”, aldus Vreeman.

De partijvoorzitters hebben het embleem van de PvdA - de roos in de vuist - gehandhaafd. Het partijcongres wilde er eerder dit jaar geen afstand van doen. Maar het is wel sterk veranderd: bij de roos is nog maar een kleine vuist te zien. Wel geheel nieuw zijn de "PvdA-centra' die in circa honderd plaatsen worden ingericht. Elk PvdA-centrum krijgt een fax en een computer. Vanuit de centra moeten PvdA-bestuurders zich profileren in de regio.