Overleg Nagorny Karabach mislukt

ROME, 11 SEPT. Internationale onderhandelingen over beëindiging van de oorlog tussen Armenië en Azerbajdzjan over de enclave Nagorny Karabach hebben niets opgeleverd.

Bij de besprekingen, die onder leiding van Italië werden gehouden, is men het ook niet eens kunnen worden over de voorwaarden voor een wapenstilstand. Moeilijkheden met betrekking tot de positie van de vertegenwoordiging van Nagorny Karabach bij de onderhandelingen hebben ertoe geleid dat ook geen afspraak is gemaakt voor nieuwe onderhandelingen. De kwestie gaat nu terug naar het Comité van Hoge Ambtenaren van de Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa (CVSE) dat van 16 tot 18 september in Praag bijeenkomt. (Reuter)