Onzekerheid over private financiering infrastructuur

DEN HAAG, 11 SEPT. De aanleg van de Wijkertunnel kan volgend jaar eindelijk beginnen. Maar de toekomst van private financiering van infrastructurele werken is nog uiterst onzeker.

Een Kamermeerderheid van CDA, PvdA en SGP stemde gisteren officieel in met het nieuwe akkoord dat minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) met een groep banken onder leiding van de ING Bank (voorheen NMB-Postbank) heeft afgesloten over de financiering van de Wijkertunnel onder het Noordzeekanaal bij Velsen. Maar het ging zeker niet van harte.

Maij-Weggen had weliswaar het eerste akkoord tientallen miljoenen guldens naar beneden weten te onderhandelen door risico's van de banken over te nemen. Maar de financiering door de ING-groep is ook onder het nieuwe akkoord nog altijd tientallen miljoenen guldens duurder dan wanneer het Rijk de tunnel geheel voor eigen rekening had genomen. In de nieuwe overeenkomst is het oorspronkelijke verschil van circa 150 miljoen gulden tussen financiering door de ING en financiering door het Rijk teruggebracht tot ongeveer 90 miljoen.

CDA en vooral PvdA gingen slechts schoorvoetend akkoord, niet in de laatste plaats omdat het alternatief is dat er voorlopig helemaal geen Wijkertunnel komt. Want het Rijk heeft (op dit moment) het geld niet voor de aanleg.

Preciese bedragen kwamen gisteren overigens niet aan de orde. De Tweede Kamer was eerder deze week achter gesloten deuren geïnformeerd over alle in en outs van het akkoord. De eerste ramingen van de investeringskosten (bij publieke financiering) kwamen uit op ongeveer 560 miljoen gulden.

Groen Links en D66 toonden zich gisteren tegenstanders van de Wijkertunnel. De VVD sprak zich uit tegen private financierig van de tunnel. Over één ding waren minister en Kamer het evenwel hartgrondig eens. Er moet een fundamentele discussie komen over financiering van grote infrastructurele werken als tunnels, de Betuweroute (goederenspoorlijn van R'dam naar Duitsland) en de hoge snelheidslijn (passagierstrein van de Randstad richting Fankrijk). Maij-Weggen liet weten dat dit fundamentele debat valt te verwachten nog voordat de Kamer een besluit moet nemen over financiering van enkele andere tunnels die het kabinet het liefst ook met privaat geld gefinancierd ziet.

De animo voor private financiering is nooit heel erg groot geweest. Coalitie-partij PvdA stak gisteren haar scepsis andermaal niet onder stoelen of banken. “Ik houd er geen warme gevoelens aan over. De PvdA heeft nooit staan trappelen om dit soort constructies af te sluiten. Private financiering is namelijk altijd duurder dan financiering door het Rijk”, aldus R. van Gijzel. De ervaringen met de eerste twee projecten - de tunnel onder de Noord en later de Wijkertunnel - hebben het enthousiasme er niet groter op gemaakt.