Ontsnappingsroute

Op de "Economie-pagina' van NRC Handelsblad van 26 augustus gaf prof.dr. E. Lutjens in zijn artikel over "Belasting voor pensioenfondsen' de volgende suggestie: “mocht het wetsvoorstel toch worden aangenomen, dan valt het voor de pensioenfondsen te overwegen om gebruik te maken van de ontsnappingsroute.

Het wetsvoorstel geldt namelijk alleen voor in Nederland gevestigde pensioenfondsen. De oprichting van een pensioenfonds op bijvoorbeeld de Bahama's kan dus aantrekkelijk worden.''

De pensioenpremie zal dan echter fiscaal niet aftrekbaar zijn omdat de pensioenregeling niet zal gaan voldoen aan de voorwaarden van art. 11, lid 3, van de Wet op de loonbelasting 1964. Het pensioenfonds onttrekt zich aan het toezicht van de Verzekeringskamer. Zie de verplichting daartoe in de Pensioen- en spaarfondsenwet.

    • Th. Wietsma
    • Federatie Belastingadviseur