Meer interim Koninklijke Olie

De Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij keert een interimdividend van 3,60 gulden per aandeel uit.

Dit wordt 22 september betaalbaar gesteld. Vorig jaar bedroeg de tussentijdse uitkering 3,45 gulden per aandeel.

Ook de houdstermaatschappijen Moeara Enim en Dordtsche Petroleum hebben naar aanleiding daarvan een dividend betaalbaar gesteld.

Moeara Enim zal ten laste van het boekjaar 1992 overgaan tot uitkering van een tweede interimdividend van 35,24 gulden (was 33,76) per aandeel, 4.660 gulden (was 4.468) per oprichtersbewijs en 497,60 gulden (was 476,80) per winstbewijs. Een aandeel Moeara Enim vertegenwoordigt 9,834 aandelen Koninklijke Olie, een oprichtersbewijs vertegenwoordigt 1.289,756 aandelen en een winstbewijs vertegenwoordigt 137,561 aandelen.

Dordtsche Petroleum zal na ontvangst van het tweede interimdvidend van de "Koninklijke' een tweede interimdividend over 1992 beschikbaar stellen van 2,50 gulden.