Lekkend vat

Calamiteiten met chemicaliën veroorzaken onzekerheid en verwarring, met als gevolg chaos. Het lekkende vat MDI op de A-9 vormde hierop geen uitzondering. In NRC Handelsblad van 2 september werd MDI een "relatief onschuldige chemische vloeistof' genoemd en "In de Marge' van RB heet het dat het "geen gif' maar wel een "gevaarlijke stof' betreft, "te verwijderen met water'.

In de EG geldt MDI als een gevaarlijke stof en de verpakking ervan dient dit met een gevaars-etiket duidelijk aan te geven. Verder geldt in Nederland dat blootstelling aan MDI de 0,02 ppm niet mag overschrijden; ter vergelijking, de MAC van zowel het kankerverwekkende benzeen als die van het giftige blauwzuur bedragen beiden 10 ppm. Een blik op de chemiekaart leert verder dat de zuivere stof pas smelt bij 37ß8 C, hetgeen betekent dat het lekkende vat geen zuivere, maar opgeloste MDI bevatte, en te oordelen naar de berichtgeving was de aard van het oplosmiddel en de concentratie MDI onbekend.

Gezien het gegeven dat MDI heftig reageert met o.a. zuren, basen, alcoholen en aminen met als gevolg kans op brand en explosie, en verder bij verhitting blauwzuurgas kan afgeven, mag worden gesteld dat het om een stof gaat die met de nodige omzichtigheid benaderd moet worden. De stof kan door de huid (handen!) worden opgenomen en er kunnen nog tot 10 uur na de blootstelling verschijnselen als koorts en oedeem optreden. De Chemiekaart spreekt dan ook van strenge hygiëne bij het hanteren van MDI.

    • J.F. Zawierko