Koperen jubileum koningin Beatrix op 30 oktober

Koningin Beatrix' koperen regeringsjubileum wordt op 30 oktober herdacht met een bijeenkomst in de Grote of St. Jacobskerk in Den Haag.

Mr. H. Tjeenk Willink, voorzitter van de Eerste Kamer, de historicus prof. dr. E.H. Kossmann en minister-president Lubbers treden bij die gelegenheid als sprekers op. Bovendien komt er dezelfde dag een speciale postzegel van 80 cent uit. De zegel bestaat uit een collage van twee koninginne-foto's. De rechterhelft (kleurloos) van de postzegel bestaat uit een foto van de inhuldiging in 1980 in Amsterdam; de linkerhelft ( met kleurnuances die volgens de PTT een allegorie geven voor de invulling van haar koningschap) toont de koningin op koninginnedag van dit jaar in Rotterdam.