Kennemerland handhaaft prognose op 2 miljoen winst

Over de eerste helft van dit jaar heeft de Visserij Maatschappij Kennemerland uit IJmuiden blijkens voorlopige cijfers een verlies geboekt van 7OO.OO0 gulden.

Vorig jaar september werd over het eerste semester een verlies van een ton gemeld, maar vergelijkbaar zijn deze cijfers niet.

De onderneming handhaaft de verwachting dat in geheel 1992 een winst van 2 miljoen gulden zal worden behaald, waarbij al rekening is gehouden met de koersontwikkeling van de dollar. Vorig jaar was er een winst van 1,2 miljoen gulden na een verlies van 23,8 miljoen gulden in 1990. Op een omzet van 69,9 miljoen gulden bedroeg het bedrijfsresultaat over het eerste halfjaar 3,1 miljoen gulden. Rente vergde 3,8 miljoen, zodat een verlies van zeven ton resteerde.

Kennemerland heeft per 1 maart Gravis International in Spakenburg overgenomen. De daarmee gemoeide kosten zijn in de cijfers verwerkt. De claimemissie van juni heeft het geplaatste aandelenkapitaal uitgebreid met 504.300 aandelen en is uitgemond in een bruto-opbrengst van 12,2 miljoen gulden. Mede hierdoor is het eigen vermogen toegenomen van 4 miljoen eind december tot 7,8 miljoen gulden eind juni. Het vreemd vermogen nam in die periode toe van 93,7 miljoen tot 95,2 miljoen gulden. De omzet nam met 16 procent toe tot 69,9 miljoen gulden.