Kabinet blijft bij eigen ziekte-plan

DEN HAAG, 11 SEPT. Het kabinet zal het wetsvoorstel over het ziekteverzuim niet in essentie wijzigen, ondanks de kritiek daarop van de Raad van State. Dit liet minister Kok (financiën) gisteren weten op de KRO-radio.

Het belangrijkste onderdeel van het voorstel is de verplichting voor werkgevers om gedurende de eerste drie tot zes ziekteweken het loon van de werknemer voor eigen rekening te nemen.

Volgens Kok is het “heel goed mogelijk de lijn van vorig jaar vast te houden” en daarbij toch rekening te houden met de inzichten van de Raad van State. De kritiek van de raad betreft de juridische vormgeving. In de eerste periode is geen sprake meer van ziekengeld, maar van een loondoorbetalingsplicht, waarvoor een wijziging van het Burgerlijk Wetboek nodig is. Pas daarna is er sprake van ziekengeld. Het gevolg is dat bij conflicten de kantonrechter in eerste instantie en na drie of zes weken de rechtbank zouden moeten worden ingeschakeld.

Een ander punt van de Raad van State is dat het kabinet de sociaal-medische begeleiding van zieke werknemers, inclusief de controle, in de eerste drie of zes weken voor verantwoordelijkheid van de werkgever wil laten komen. Hij moet daarvoor een deskundige dienst inschakelen. Bedrijfsverenigingen, de organisaties van werkgevers en werknemers, wordt deze controle dan in eerste aanleg ontnomen.

De versnippering van de controle over twee instanties stuitte eerder al op kritiek van de CDA en de PvdA in de Tweede Kamer. De gezamenlijke werkgeversorganisaties hebben inmiddels in een brief aan minister De Vries (sociale zaken) hun bezwaren opgesomd tegen de taken die zij krijgen opgelegd bij de bestrijding van het ziekteverzuim. Zij zijn tegen de verplichte inschakeling van deskundige diensten en vinden dat het mogelijk moet blijven dat bedrijfsverenigingen bij verzuimbegeleiding worden ingeschakeld.

De verplichte inschakeling van deskundige diensten jaagt de bedrijven op onaanvaardbare kosten, denken de centrale werkgeversorganisaties. Het inschakelen van deskundige diensten moet volgens de werkgevers op basis van vrije concurrentie gebeuren. Dat is precies waartegen de vakcentrale FNV zich onlangs heeft gekeerd. Als gezondheidsdiensten elkaar beconcurreren worden ze een speelbal in handen van de werkgevers, ten koste van de rechten van de zieke werknemer, vreest de FNV.

In hun brief wijzen de werkgeversorganisaties verder op de toenemende weerstand bij de bedrijven om een boete te betalen als een werknemer arbeidsongeschikt raakt. Deze regeling is dit jaar ingegaan. Bedrijven die een gedeeltelijk arbeidsongeschikte in dienst nemen, krijgen een premie.