Jubilerend Sire begint campagne over Europa

AMSTERDAM, 11 SEPT. De Stichting Ideële Reclame (Sire) is ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan een reclamecampagne begonnen waarin tieners bewust worden gemaakt van het belang van een Verenigd Europa. De campagne is gisteren in Amsterdam aangeboden aan de Europees commissaris F. Andriessen. De jubileumcampagne is bedacht door zes 25-jarige reclamemakers van verscheidene bureaus.

Het motto van de campagne luidt: “Hoe Nederlands ben je eigenlijk nog? Je bent al veel Europeser dan je denkt”. In de reclame-uitingen worden elementen gebruikt van de "Europese' cultuur, bijvoorbeeld door te verwijzen naar een bekend buitenlands kledingmerk dat onder Nederlandse jongeren erg populair is, of te verwijzen naar een populair buitenlands televisiestation.

Gevraagd naar een belangrijke gebeurtenis in 1992, noemt ruim de helft van de jongeren tussen 13 en 16 jaar spontaan de Europese eenwording, zo blijkt uit een verkennend onderzoek van het bureau InterView ten behoeve van de Sire-campagne. Jongeren denken daarbij aan grotere mogelijkheden om vrij door Europa te reizen, in het buitenland te werken en te studeren.

Sire is in 1967 opgericht in navolging van een soortgelijke organisatie in de Verenigde Staten, de Advertising Council. De reclamecampagnes van Sire zijn mogelijk door gratis medewerking van reclame- en pr-bureau's, drukkers, fotografen, filmmakers, ontwerpers en de media.