IMF zegt veel meer kredieten toe aan landen

ROTTERDAM, 11 SEPT. De krediettoezeggingen van het Fonds (IMF) zijn in het boekjaar 1991/92 toegenomen van 13,6 miljard tot 22,0 miljard gulden. Het IMF betaalde 12,9 miljard gulden uit, tegen 14,9 miljard in het vorige boekjaar.

Dat blijkt uit het gisteren uitgekomen jaarverslag van het IMF. India, Brazilië en Argentinië namen tweederde van het uitbetaalde bedrag op. Leningen aan de voormalige Oostblok-landen daalden scherp, vooral doordat ze in het voorgaande boekjaar uitzonderlijk hoog lagen.

Het lidmaatschap van het IMF liep in 1991/92 fors op. Albanië en Litouwen traden toe; alle republieken van de voormalige Sovjet-Unie vroegen het lidmaatschap aan. Zodra de nieuwe landen de voorwaarden van IMF ondertekend hebben, is het aantal leden gestegen van 157 naar 178. Volgens het jaarverslag “een substantiële stap voorwaarts naar universeel lidmaatschap.” Alleen Cuba en Noord-Korea houden zich nog afzijdig van het IMF.

De stijgingen in lidmaatschap en trekkingen maken het noodzakelijk om de contributie-bedragen (quota) zo spoedig mogelijk met vijftig procent te verhogen tot 325 miljard gulden, zo wordt in het verslag onderstreept. Een besluit tot die verhoging is al genomen, maar moet nog door sommige lidstaten, waaronder de Verenigde Staten, goedgekeurd worden.

De VS eisen voor ondertekening strengere maatregelen tegen lidstaten die contributie-achterstanden hebben. De totale betalingsachterstanden stegen in 1991/92 van 8,3 tot 8,5 miljard gulden. Landen met meer dan zes maanden achterstand kunnen geen beroep doen op IMF-leningen. Dat geldt sinds het afgelopen boekjaar voor Zare en Irak. Peru, Vietnam, Cambodja, Liberia, Somalië, Soedan, Sierra Leone en Zambia stonden al op de zwarte lijst; Panama wist zijn achterstand weg te werken.

De International Finance Corporation (IFC), een zusterinstelling van de Wereldbank voor hulp aan de particuliere sector in de Derde Wereld, zegde in 1991/92 2,9 miljard gulden aan leningen toe voor 167 projecten. Dat houdt een stijging in van twintig procent.