Halfjaarwinst Nagron plus 15 pct

De resultaten van Nagron (onroerend goed, metaalindustrie en handel) hebben zich over de eerste helft van het jaar gunstig ontwikkeld.

De winst steeg 15 procent van 4,9 miljoen over de eerste zes maanden van 1991 tot 5,7 miljoen gulden over de eerste helft van dit jaar. Per aandeel liep de winst op van 3,59 naar 3,94 gulden. Het bedrijfsresultaat kwam uit op 10,8 miljoen tegen 10,4 miljoen gulden een jaar eerder.

Nagron noemt de verwachtingen voor de tweede helft van het jaar niet ongunstig en verwacht voor geheel 1992 een winststijging van 15 procent. Verleden jaar nam de winst toe van 8,6 miljoen tot bijna 12 miljoen gulden of per aandeel van 6,53 tot 8,72 gulden.

In de industriële sector blijven de resultaten achter als gevolg van de al enige tijd aanhoudende aarzeling in de economische ontwikkeling van Nederland en omringende landen. De winst in de handelssector was enigszins hoger. Door de achteruitgang in de bouw staat het resultaat van Aanneming-Maatschappij Panagro onder druk, terwijl de uitkomsten van Padox zich marginaal verbeterden. De exploitatie van onroerend goed verliep opnieuw gunstig.