Halfjaarwinst Kempen stijgt

De effectenbank Kempen & Co heeft in de eerste zes maanden van dit jaar een winst behaald van 3,8 miljoen gulden.

Dit is lager dan de 4,6 miljoen gulden over de eerste helft van vorig jaar, maar hoger dan de winst van 2,9 miljoen gulden die in de tweede helft van 1991 werd bereikt. Het brutoresultaat over de eerste zes maanden bedroeg 4,5 miljoen gulden tegen 4,1 miljoen gulden in dezelfde periode van 1991. Aan de stroppenpot is een half miljoen gulden toegevoegd, evenveel als in de eerste helft van verleden jaar. De winst per aandeel steeg met 20 procent van 35 naar 42 cent.