Fabrikant moet waarschuwentegen eigen merk

AMSTERDAM, 11 SEPT. De Reclamecode-commissie heeft de sigarettenfabrikant Philip Morris tot een dwangsom van fl.15.000 veroordeeld om hem ertoe te brengen bij sigarettenreclame de waarschuwingstekst dat roken de gezondheid schaadt, te vermelden.

In december 1990 diende een lid van de anti-rokersgroep "De pijp uit' een klacht in bij de commissie naar aanleiding van een Marlboro-reclame op het Centraal Station in Rotterdam. Onder de rokende cowboys in de lichtbakken ontbrak de waarschuwing. Daarop werd de fabrikant bevolen zich door de sigaretten-industrie onderling afgesproken regels te houden die in de reclamecode zijn vastgelegd.

Een jaar later bleek het bedrijf er geen gehoor aan te hebben gegeven en werd het door de commissie veroordeeld tot een dwangsom van 500 gulden per dag met een maximum van 15.000 gulden. De fabrikant bracht daarop een aantal aanpassingen aan, maar op 2 juli dit jaar besliste de commissie dat een en ander nog steeds niet conform de regels was. Op 17 augustus meldde de commissie dat Philip Morris gehoor had gegeven aan de uitspraak. De cowboys op de lichtbakken in het station waren met witte vellen afgeplakt. Iemand van de anti-rokersgroep ontdekte dat er toch nog een reclame tegen de regels was. “We willen ze dwingen om zich aan hun eigen regels te houden”, zegt W. Kruithof die een nieuwe klacht bij de Commissie indiende. ,We hadden gewoon vergeten om een lichtbak af te plakken”, aldus het commentaar van een woordvoerder van de sigarettenfabrikant. “We hebben de fout inmiddels hersteld”.