Exponentiële groei van de economie heeft het ...

Exponentiële groei van de economie heeft het mogelijk gemaakt dat de Westerse landen meer geld ontvangen uit de Derde wereld dan zij er ooit hebben ingestopt. Het is daarom verkeerd te denken dat de Westerse landen enig recht op invloed in de Derde-wereldeconomieën kunnen ontlenen aan de schulden van de Derde wereld.

Jan Simons, Technische Universiteit Delft

Gelet op de geringe bijdrage van het onderwijsonderzoek aan de onderwijspraktijk, dienen promoties in dit vakgebied een sober karakter te dragen.

Michiel A. Gresnigt, Vrije Universiteit Amsterdam

Historisch bewustzijn bij psychologen, in de betekenis van kennis van oudere vakliteratuur, maakt hun onderzoek en publikaties minder modieus en tijdgebonden. Tegen deze achtergrond is de oprichting van de Stichting Historische Materialen Psychologie een lofwaardig initiatief.

Richard P.J.M. van de Loo, Katholieke Universiteit Nijmegen