DIVERSEN

Henk van Gelder

Jacques van Tol, de olieman en andere liedjes. Uitg. Amber

Alles in de wind. De bekendste kinderversjes van vroeger. Samenst. C.J. Aarts en M.C. van Etten. Uitg. Bert Bakker

Kunst en beleid in Nederland 6. Uitg. Van Gennep

Mekka 1993 Jaarboek voor lezers. Uitg. Dedalus/Nijgh & Van Ditmar

Renate. Herinneringen van vrienden. Liber amicorum Renate Rubinstein. Uitg. Meulenhoff

    • Reinjan Mulder