Cindu ziet af van bescherming

Het Uithoornse chemiebedrijf Cindu International wil binnenkort zijn beschermingsconstructie opgeven. Het bestuur is van plan om de preferente aandelen, die in 1989 werden uitgegeven om Cindu te beschermen tegen een overnamepoging van J.A.J. van den Nieuwenhuyzen, in te trekken.

Het Cindu-bestuur is tot deze stap gedwongen door de huidige grootaandeelhouder, de Belg W.G. Wilford, die ruim 94 procent van de gewone aandelen in handen heeft. Wilford nam, via zijn Luxembrugse Investment Holdings, in 1990 het meerderheidsbelang in Cindu van Van den Nieuwenhuyzen over, maar slaagde er niet in om enige zeggenschap bij de onderneming te veroveren. Het bestuur toonde weinig vertrouwen in de nieuwe grootaandeelhouder en besloot de beschermingsconstructie voorlopig in stand te houden. Door de uitgifte van de preferente aandelen verwaterde het belang van Wilford tot 45 procent.

Cindu is opgezet als structuurvennootschap, waarbij de raad van commissarissen het recht heeft zelf opvolgers aan te wijzen. Wilford wist met moeite een positie in de raad te veroveren. Door zijn mede-commissarissen te dreigen dat hij Cindu van de beurs zou halen als de preferente aandelen niet werden ingetrokken, kreeg hij begin mei van het Cindu-bestuur te horen dat de beschermingsconstructie zou worden opgeheven.

Wilford heeft tot nu toe weinig profijt van zijn investering. De koers van het Cindu-aandeel, die in de eerste helft van 1990 tot bijna 300 gulden steeg, is in de maanden daarna in waarde gehalveerd. Vandaag noteerde het aandeel rond het middaguur 139 gulden. Bovendien maakte Cindu gisteren bekend dat de winst over het eerste halfjaar met 35 procent is teruggelopen, tot 2,7 miljoen gulden. Cindu lijdt onder de mindere gang van zaken in de Westeuropese chemische en aluminiumindustrie. Pas de tweede helft zal de schade bekend zijn van de explosie die begin juli op het Uithoornse fabriekscomplex plaatsvond.

Grootaandeelhouder Wilford wil een deel van zijn belang in Cindu herplaatsen, omdat hij de verhandelbaarheid van het beursfonds wil vergroten. Hij wordt daarbij nauwlettend in de gaten gehouden door de ondernemingsleiding. Het Cindu-bestuur heeft al aangekondigd opnieuw preferente aandelen uit te geven, wanneer Wilford een te groot aandelenpakket verkoopt aan buitenstaanders.

    • Marcella Breedeveld