Chronologie van de strijd om BBL

4 oktober 1989 De eerste fase van de fusie tussen de Nederlandsche Middenstands Bank (NMB) en de Postbank gaat in. De Nederlandse staat draagt alle aandelen Postbank over aan de NMB in ruil voor een belang in de nieuwe combinatie. De voorbereidingen voor de juridische fusie zullen zeker nog twee jaar in beslag nemen.

5 november 1990 De NMB Postbank Groep en verzekeraar Nationale-Nederlanden kondigen hun fusie aan. In het begin van het nieuwe jaar brengen de bank en de verzekeraar hun activiteiten samen in een nieuwe werkmaatschappij, de Internationale Nederlanden Groep (ING).

10 december 1991 De beurzen in Brussel en Amsterdam ontdekken dat ING met Bank Brussel Lambert (BBL), de tweede bank van België, al maanden besprekingen voert over samenwerking. Maar de belangrijkste aandeelhouders in BBL willen niet aan ING verkopen. Zij hebben een sterke positie in de raad van bestuur (in Nederland: raad van commissarissen) van BBL.

21 februari 1992 ING, dat via haar Belgische dochter De Vaderlandsche haar belang in BBL inmiddels heeft uitgebreid tot 10 procent, doet formeel een aanbod om samen te werken op het gebied van verzekeringen en bankzaken. UAP heeft net daarvoor hetzelfde aanbod gedaan aan BBL. De BBL-directie "bestudeert' de verschillende voorstellen.

15 juli 1992 Ruim 300 directeuren van BBL binden de strijd aan met grootaandeelhouder Frère. In een petitie aan het BBL-bestuur tonen zij zich voorstanders van samenwerking zoals ING heeft voorgesteld. Daarmee oefenen ze druk uit op de hoofddirectie die vergadert over de vraag aan wie het pakket van Frère verkocht moet worden.

31 juli 1992 Het bedrijf van Frère, GBL, ziet af van de koop van het belang van ruim 5 procent in BBL dat de Italiaanse holding Unipar te koop heeft aangeboden. Nu mag ING, net als de andere grote aandeelhouders, een bod doen. ING vindt de prijs (3800 frank per aandeel) echter te hoog.

10 september 1992 ING bereidt alsnog een openbaar bod voor op BBL. ING is het met Unipar eens geworden over aankoop van diens pakket voor 3600 in plaats van 3800 frank per aandeel.

BANCAIRE ACTIVITEITEN VAN ING EN BBL

BBLING (= ING Bank en Postbank)

balanstotaal 126,5 298

(in miljarden guldens)

marktaandelen 10 % voor deposito's -

(op de thuismarkt) 11 % voor kredieten

aantal kantoren

binnenland 1.115 400

buitenland 13 60

aantal werknemers 14.000 20.581