Breevast verwacht 10 pct hogere winst over geheel 1992

Breevast uit Utrecht, belegging in onroerend goed, heeft in de eerste zes maanden van dit jaar een winst behaald van 1,4 miljoen gulden.

In dit bedrag zijn geen incidentele baten begrepen. In dezelfde periode van vorig jaar was er 2,7 miljoen gulden winst inclusief een bijzondere bate van 1,2 miljoen.

Na toevoeging van het resultaat over het eerste halfjaar is het eigen vermogen gestegen tot 86 miljoen gulden, zo maakte het bestuur bekend. De directie verwacht dat de winst over geheel 1992 ongeveer 10 procent hoger zal zijn dan de 6,5 miljoen gulden behaald over 1991.