Boutros Ghali doet voorstel uitbreiding VN-leger Sarajevo

NEW YORK, 11 SEPT. Secretaris-generaal Boutros Ghali heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een gedetailleerd voorstel gedaan voor uitbreiding van de VN-macht in Bosnië-Herzegovina.

De Veiligheidsraad zou mogelijk vandaag nog met het voorstel instemmen. De huidige strijdmacht van 1.500 man wordt dan op 7.500 gebracht. In het voorstel wordt geen melding gemaakt van eventuele luchtsteun voor de VN-troepen. Van de mogelijkheid van een afzonderlijke resolutie waarin alle militaire vluchten over het gebied worden verboden, wordt in Boutros' voorstel geen melding gemaakt. Een datum voor de stationering van de extra troepen is nog niet vastgesteld. Ze zullen worden geleid door de Franse generaal-majoor Philippe Morillon, commandant van de VN-troepen op het vliegveld van Sarajevo.

In het voorstel van Boutros Ghali krijgen de VN-militairen het recht geweld te gebruiken in geval van zelfverdediging. Daartoe behoren ook “situaties waarin gewapende personen de VN-troepen met geweld proberen te verhinderen hun mandaat uit te voeren”. Veel militairen van de VN-vredesmacht in Sarajevo voelen zich schietschijf, omdat ze niets tegen de beschietingen kunnen ondernemen. De nieuwe troepen krijgen tot taak het openhouden van landcorridors voor de aanvoer van humanitaire goederen. Het personeel moet wegen en bruggen herstellen, terwijl ook mijnen moeten worden opgeruimd. Op gevaarlijke gedeelten van de route zouden de militairen zelf de vrachtwagens met humanitaire goederen moeten rijden. De VN wil met spoed materiaal aanvoeren, zodat de bewoners van Sarajevo zich kunnen beschermen tegen de winterkou. (AP)