Baltimore put inspiratie uit sociale vernieuwing

ROTTERDAM, 11 SEPT. Van sociale vernieuwing hebben de inwoners van Baltimore nog niet eerder gehoord. De Noordamerikaanse havenstad, met 736.000 inwoners ongeveer even groot als zusterstad Rotterdam, heeft 200.000 analfabeten en minstens 2.000 daklozen. Tien procent van de bevolking is werkloos.

Een delegatie van zes directeuren van het "Human Service Sub Cabinet' uit Baltimore, een overkoepelend orgaan om sociale problemen aan te pakken, kwam gisterochtend in Nederland aan voor een studiebezoek van vier dagen. Doel van het bezoek is hen kennis te laten nemen van de opzet en ontwikkelingen van de sociale vernieuwing in Rotterdam. De ervaringen van de topambtenaren dienen als voorbeeld voor het oplossen van sociale problemen in de eigen stad, die overeenkomsten vertonen met die van Rotterdam.

Baltimore kampt met een groot criminaliteitsprobleem, hoofdzakelijk veroorzaakt door drugverslaafden. “Van de 305 moorden vorig jaar, had minstens 46 procent met verslaving te maken”, zegt T. Brown van de dienst criminaliteitspreventie. Zeer veel belangstelling heeft Brown voor het Rotterdamse drugbeleid. Het opstarten van punten waar zij gebruikte naalden voor schone naalden kunnen inwisselen lijkt haar zeer geschikt voor Baltimore. “Maar eerst moet de gemeente verslaafden accepteren. Het bezitten van een naald is nu zelfs strafbaar.” Het experiment waar de Rotterdamse politie volgend jaar mee wil beginnen - verstrekking van hard drugs aan verslaafden - gaat haar echter te ver. “Dat wordt in de Verenigde Staten nooit geaccepteerd.” Gratis verspreiding van condooms onder drugverslaafden wil de delegatie wel voorleggen aan de burgemeester van Baltimore.

's Middags bracht de delegatie ook een bezoek aan de Stichting Basiseducatie die onder andere onderwijs geeft aan volwassenen die de Nederlandse taal willen leren. Baltimore, waar één op de drie inwoners analfabeet is, heeft dringend behoefte aan een goede opzet van onderwijs voor volwassenen. De gemeente krijgt wegens de economische recessie echter te weinig geld om dit probleem goed aan te pakken. “We geven wel taal- en rekenlessen aan volwassenen, maar op te kleine schaal. In Rotterdam willen wij leren hoe dit onderwijs is gestart en hoe de verschillende organisaties hun beleid op elkaar afstemmen”, zegt M. Gaines van de dienst Alfabetisering.

Rotterdamse plannenmakers gebruikten zusterstad Baltimore in het verleden als belangrijkste inspiratiebron voor projecten op de Kop van Zuid en in Waterstad. Jaren geleden vond de gemeente Baltimore al een oplossing voor een probleem waar grote havensteden als Londen, Liverpool en Rotterdam mee te maken krijgen: het verval van oude, vaak te kleine havengebieden en de verpaupering van de wijken eromheen. “De haven van Baltimore is een van de grootste toeristische attracties van de stad geworden”, zegt H. Smits, secretaris van het subcollege Sociale Vernieuwing in Rotterdam. “Precies wat wij hier ook voor ogen hebben.”