Art & Project

De lijst die Rudi Fuchs (CS 4/9) samenstelde van de uit mijn galerie "verdwenen of eruit gegooide' kunstenaars zou met gemak te verdrievoudigen zijn. Niet uitzonderlijk voor een galerie die bijna 25 jaar bestaat. Ik moet echter wel enkele correcties in zijn opsomming aanbrengen. Wij werkten nimmer met Carl Andre en Robert Ryman, en Lawrence Weiner is nog steeds intensief bij de galerie betrokken.

Voor wat betreft zijn niet al te vriendelijke observatie van onze rondgang over de Richard Long-tentoonstelling in het Van Abbemuseum, 1979, wil ik opmerken dat Art & Project de keuze kreeg uit twee van de vier, vrijwel even grote, nieuwe werken op deze tentoonstelling. (De overige geëxposeerde werken bestonden al, en waren in bruikleen aangevraagd door het museum). De andere twee nieuwe werken waren voor Konrad Fischer. Onze keuze, een "wood line' van 2.80 x 9.80 meter en een "green stone line' van 3 x 11 meter, kun je onmogelijk kleiner noemen dan de 2.45 x 10.40 meter "chalk line' die Konrad Fischer toebedeeld kreeg, en Frits Becht ter plaatse kocht, omdat hij dat het mooiste werk vond van de aanwezige, te koop zijnde grote werken.

Beweegredenen als "beter te verkopen' zijn mij vreemd, en helemaal absurd in het geval van Richard Long, die toen nog een eenheidsprijs hanteerde voor al zijn beelden, groot of klein.

Nijdig ben ik nooit, wanneer particulieren iets bij mijn buitenlandse collega's kopen. Mijn reactie op de aankoop van Frits Becht was: past goed bij hem, net een bed slagroom.

Nee, nijdig word ik pas wanneer een Nederlands museum, met een forse buidel overheidsgeld, weer eens in het buitenland gaat kopen wat in eigen land voorradig is.

    • Adriaan van Ravesteijn