VN-operaties in de wereld

De VN-organisatie voor toezicht op de Wapenstilstand (Untso) in Jeruzalem. Gevormd in 1948 na de eerste Arabisch-Israelische oorlog. Omvang: 300 militaire waarnemers.

De militaire waarnemersgroep van de VN in India en Pakistan (Unmogip) houdt sinds 1949 toezicht op de bestandslijn tussen beide staten in Kashmir. Omvang: 39 waarnemers.

De waarnemersmacht van de VN om de partijen uit elkaar te houden (Undof) op de Hoogvlakte van Golan, actief sinds 1974. Omvang: 1.325 militairen en zeven waarnemers.

De vredesmacht van de VN op Cyprus (Unifcyp), die in 1964 werd opgezet. Omvang: 2.158 man en 37 politie-functionarissen.

De Voorlopige VN-macht in Libanon (Unifil), die in 1978 werd opgezet om toe te zien op de Israelische terugtrekking uit Zuid-Libanon. Omvang: 5.758 militairen en 65 waarnemers.

De VN-waarnemerscommissie voor Irak en Koeweit (Unikom), die ontstond na de Golfoorlog van 1991. Ze bestaat uit 300 waarnemers en 200 militairen, die patrouilleren in de gedemilitariseerde grenszone tussen beide landen.

De VN-verificatie commissie in Angola (Unavem II), die in 1988 werd opgezet om toe te zien op de terugtrekking van de Cubaanse troepen uit Angola. Bestaat uit 350 officieren, 90 politie-agenten en 400 verkiezingswaarnemers voor de volksstemming van deze herfst.

De VN-waarnemersmissie in El Salvador (Onusal), die vorig jaar werd opgezet met 1.003 militairen en politie-agenten die moeten toezien op het naleven van de mensenrechten en de vredesovereenkomst.

De missie voor een overigens uiterst onzeker geworden referendum in de Westelijke Sahara (Minurso). Opgezet in 1991 met een omvang van 375 VN-mensen.

De VN-bechermingsmacht (Unprofor) in Kroatië, die sinds maart van dit jaar actief is nadat er een wankel staakt-het-vuren was bereikt. De eenheid omvat 13.870 manschappen en 500 civiele medewerkers. Ook is er sprake van het zenden van 6.000 VN-militairen naar Bosnië.

Het Overgangsbewind van de VN in Cambodja (Untac). Dit zal zo'n 15.000 tot 20.000 man omvatten tot er over vermoedelijk ruim een jaar een nieuwe regering is aangetreden.

VN-operatie in Somalië (Unosom), in verband met de hulpverlening aan 4,5 miljoen hongerende Somaliërs. Geplande omvang: 3.000 man.