VluchtelingenWerk: 1200 gastgezinnen voor opvang Bosniërs

AMSTERDAM, 10 SEPT. De vereniging VluchtelingenWerk verwacht dat van de zevenduizend mensen die als gastgezin willen optreden voor vluchtelingen uit het voormalige Joegoslavië, er tweeduizend zullen overblijven. Na deze gezinnen thuis te hebben bezocht zullen er naar verwachting uiteindelijk 1200 overblijven. Ruim drieduizend zijn inmiddels afgevallen omdat zij alleen aan kinderen onderdak wilden bieden.

VluchtelingenWerk heeft inmiddels de namen van dertig gastgezinnen doorgegeven aan de Interimstichting Opvang Asielzoekers die is belast met het onderbrengen van de vluchtelingen in de tijdelijke opvangcentra. Bij wijze van proef zijn bij één gastgezin vluchtelingen ondergebracht.

Mensen die alleen kinderen in huis wilden nemen zijn afgevallen nadat internationale organisaties vorige maand in een verklaring hebben gewezen op het feit dat een langdurige scheiding van ouders en kinderen voor de laatsten traumatische gevolgen kan hebben.

Op korte termijn worden nog drie voormalige kazernes in gebruik genomen voor de opvang van vluchtelingen. In Diepenveen, Hilversum en Leeuwarden is straks plaats voor tweeduizend vluchtelingen. In de drie tijdelijke opvangcentra waar sinds 1 augustus vluchtelingen worden gehuisvest bevinden zich er nu 1800. Daar kunnen nog enige honderden bij, aldus een woordvoerder van het ministerie van WVC.

Vanochtend zijn dertien bussen met Bosnische mannen die geweigerd hebben nog langer dienst te doen in het leger, en hun vrouwen en kinderen in Nederland aangekomen. Het gaat om een groep van 650 ontheemden. Zij worden voorlopig ondergebracht in de centra in Oisterwijk, Eindhoven, Rijsbergen, Lutttelgeest en Zeewolde. Daar worden zij medisch onderzocht en krijgen zij het zogenoemde ontheemdendocument uitgereikt. Vervolgens zullen zij worden verspreid over de tijdelijke opvangcentra van het Rode Kruis.