Verdeelde reactie op voorstel Brinkman

DEN HAAG, 10 SEPT. In de Tweede Kamer als ook bij de sociale partners, is verdeeld gereageerd op het voornemen van fractie-voorzitter Brinkman (CDA) om in de volgende kabinetsperiode ongeveer 17 miljard te bezuinigen.

Dit om het financieringstekort en de collectieve lastendruk na 1994 verder om laag te brengen. De VVD verwelkomt de suggestie van Brinkman om door de bezuinigingen te komen tot een financieringstekort van twee procent van het nationaal inkomen. De PvdA wilde gisteren en vandaag nog niet reageren. Binnen de fractie van deze partij bestaan op zichzelf geen principiële bezwaren tegen een verdere reductie van het financieringstekort na 1994 en het verminderen van de collectieve lastendruk. D66 vindt het voorstel van Brinkman een te "een wat te simpele oplossing'.