Subsidie Antillianen mogelijk afgeschaft

DEN HAAG, 10 SEPT. De remigratiesubsidie voor Antillianen en Arubanen wordt hoogstwaarschijnlijk afgeschaft, omdat zij er te vaak misbruik van maken. Minister De Vries (sociale zaken) maakte vanochtend in de Tweede Kamer bekend dat hij werkt aan nieuwe regeling voor de vertrekpremies. De huidige regeling is dit jaar al tijdelijk stopgezet, omdat het geld dat ervoor beschikbaar was, 8 miljoen gulden, op is.

De Vries heeft vastgesteld dat de regeling zeer gevoelig is voor fraude en dat vooral de controle van Nederlandse paspoorthouders (zoals Antillianen en Arubanen, en ook sommige Surinamers) niet sluitend te maken is. Zij houden op grond van hun paspoort het recht ten allen tijde naar Nederland terug te keren. “Het komt dus voor dat zij met een redelijk riant vakantiegeld naar de Antillen of Aruba gaan”, concludeerde het Kamerlid Rosenmöller (Groen Links). De subsidie is bestemd voor reiskosten en de kosten van levensonderhoud in de eerste twee maanden na remigratie.

Van de remigratieregeling werd de laatste jaren steeds meer gebruik gemaakt. Over het hele jaar 1991 honoreerde het ministerie van sociale zaken 1398 aanvragen; in de eerste helft van dit jaar waren er al 1373 aanvragen, waarvan het leeuwedeel, 1052, van Antillianen en Arubanen afkomstig was. De regeling geldt verder voor remigratie naar Turkije, Marokko, Tunesië, Joegoslavië, Kaap-Verdië en Suriname alsmede voor vluchtelingen en asielgerechtigden.

Alle fracties in de Tweede Kamer kritiseerden vanochtend de plotselinge stopzetting van de subsidieregeling voor dit jaar. De Vries erkende dat hij de fraudegevoeligheid ervan pas goed is gaan inzien, nadat hij dit jaar een kritisch rapport van de Algemene Rekenkamer hierover had gekregen. De Kamer hecht aan het voortbestaan van de remigratieregeling, bijvoorbeeld “omdat Turken en Marokkanen niet de dupe mogen worden van fraude door Nederlandse paspoorthouders”, zoals Krajenbrink (CDA) zei, maar ook omdat de vertrekpremies uiteindelijk voor de Nederlandse staat een besparing betekenen, aldus Dijkstal (VVD). In principe is er volgend jaar weer geld voor de remigratiesubsidie, maar De Vries maakte duidelijk dat hij eerst de fraudegevoeligheid wil oplossen.

De minister heeft inmiddels een regeling getroffen voor teruggekeerde Joegoslaven die nog recht hebben op een subsidie en nu getroffen worden door het VN-embargo. Hij houdt het geld voor hen beschikbaar.