Politie wil hard drugs verstrekken

ROTTERDAM, 10 SEPT. De politie in Rotterdam wil volgend jaar een experiment beginnen met het verstrekken van hard drugs aan verslaafden. Dat staat in het Jaarplan 1993 van de politie. Burgemeester Peper zei vanmorgen in een reactie dat “enige honderden” zwaar verslaafden “onder buitengewoon streng toezicht moeten worden behandeld” om de drugsoverlast in de stad tegen te gaan.

De politie schrijft dat de aanpak van drugsoverlast “voor wat betreft de inzet van de politie zijn grenzen heeft bereikt”. Extra actie van de politie alleen leidt hooguit tot verplaatsing van het probleem, aldus het Jaarplan. Vanaf volgend jaar zouden daarom “onder stringent toezicht” hard drugs moeten worden verstrekt. De politie heeft justitie en de gemeente verzocht akkoord te gaan met een onderzoek naar de voorwaarden hiervoor.

Minister Hirsch Ballin (justitie) heeft afkeurend gereageerd op deze plannen. Voor het experiment bestaat volgens hem “geen enkele wettelijke basis”. Bovendien wordt het probleem volgens hem op deze manier niet opgelost. De minister liet dit de politie eind juni al weten tijdens een bezoek aan Perron 0, de opvangplaats voor verslaafden naast het Centraal Station in Rotterdam. De gedoogplaats was kort daarvoor het doelwit van een groep mariniers die het op de verslaafden hadden voorzien.

Peper zei dat hij “nooit ofte nimmer” voorstander zal zijn van het legaliseren van hard drugs. Het behandelen van verslaafden “achter een omheining is volstrekt iets anders dan het legaliseren van hard drugs”. De burgemeester stelt dat het experiment vooral gericht moet zijn op de zeer ernstige gevallen, mensen die niet meer “aanspreekbaar” zijn en bij wie “slechts mededogen op zijn plaats is.”

Pag.3: Korpschef wil "snel vastzetten'

Korpschef R.H. Hessing van de gemeentepolitie zei dat wordt gedacht aan een vorm van “gedwongen behandeling” van verslaafden die al tientallen keren met de politie in aanraking zijn geweest wegens diefstallen of ander crimineel gedrag als gevolg van hun druggebruik. “Dan moet je ze of lang vastzetten of behandelen”, aldus Hessing. “Er zijn onconventionele maatregelen nodig om de veiligheid te vergroten.”

Burgemeester Peper sprak niet over een verplichte behandeling van verslaafden. Hij zei wel dat het tijd wordt dat de overheid de signalen uit de samenleving moet aangrijpen om te voorkomen dat burgers het recht in eigen hand nemen. “Daarmee zal het extremisme alleen maar toenemen”, zei Peper.

De raadscommissie voor politiezaken, die vanmorgen over het Jaarplan 1993 vergaderde, wil op korte termijn een raadsdebat wijden aan de kwestie. Geen van de partijen was op voorhand tegen het voorstel van de politie. Wel pleitten alle fracties voor het formuleren van “scherpe randvoorwaarden” voor het verstrekken van harddrugs aan verslaafden.

Een van de grootste problemen in het drugsbeleid van de gemeente is volgens burgemeester Peper dat Perron 0 veel jonge illegalen aantrekt. Hij stelde dat de buitenlandse illegalen zeventig tot tachtig procent van de feitelijke overlast in de binnenstad veroorzaken. Hij noemde met name de jonge Marokkanen. “We kunnen ze niet eens uitzetten. Voor dat probleem lijkt voorlopig geen oplossing. Als je ze al kunt uitzetten, komen ze toch weer terug.” De Marokkaanse autoriteiten weigeren vaak ingezetenen de toegang tot het land. De Nederlandse regering zal hierover nog deze maand met de Marokkaanse regering overleggen. Peper twijfelt echter of dat iets zal opleveren. Volgens hem maakt de Marokkaanse regering zich er niet zoveel zorgen over.