Palthe opnieuw in zware verliezen

Het stomerij- en textielveredelingsbedrijf Palthe uit Almelo staat weer op verlies.

Nadat vorig jaar het verlies van 1990 (zes ton) was omgezet in een winst van zeven ton, meldt het bedrijf over de eerste helft van 1992 een verlies van anderhalf miljoen gulden. De volgens de directie te verwachten verbetering van het resultaat over het tweede halfjaar zal niet voldoende zijn om over het tweede semester reeds een positief resultaat te behalen, zo laat Palthe weten.

Het teruggelopen resultaat in de eerste zes maanden is in hoofdzaak te wijten aan de lage omzetten in de reinigingsmarkt, zo bericht de directie. Het aantal ter reiniging aangeboden kledingstukken verminderde naar schatting met tien procent. Het textielveredelingsbedrijf De Regenboog leed een klein verlies, maar vertoonde in het tweede kwartaal herstel.

Het bedrijfsresultaat was in de verslagperiode 671.000 gulden negatief tegen 424.000 gulden positief vorig jaar. Interestlasten slokten 314.000 gulden op, terwijl een efficientie-onderzoek het bedrijf nog eens een half miljoen gulden kostte. Het eigen vermogen daalde van 11,6 miljoen naar 10,2 miljoen gulden. Aandelen Palthe zijn genoteerd aan de beurs van Amsterdam. In januari bereikten de stukken een voor dit jaar hoogste stand van 73 gulden. Vanochtend was de notering 50 gulden.