Overijssel stimuleert bedrijven vervuild terrein zelf te saneren

ENSCHEDE, 10 SEPT. De provincie Overijssel gaat bedrijven met vervuilde terreinen stimuleren zelf hun probleem aan te pakken en niet te wachten op stappen van de provincie. Provincie en Kamers van Koophandel hebben daarom de Stichting Bodemsanering Bedrijfsterreinen in het leven geroepen, die binnenkort zijn werk begint voor een periode van vijf jaar. De provincie Overijssel en de Gezamenlijke Kamers van Koophandel in Overijssel steken elk 250.000 gulden per jaar in het project.

Het gaat om terreinen die nog in gebruik zijn bij bedrijven, die overigens zelf de kosten van sanering moeten dragen. Uit een eerste onderzoek is gebleken dat er in Overijssel in totaal dertienduizend mogelijk vervuilde lokaties zijn. “Het grote voordeel van zelf aanpakken is dat de bedrijven de saneringsoperatie bijvoorbeeld over een bepaalde tijd spreiden. Als de vervuiling tenminste niet zo ernstig is dat de gezondheid wordt bedreigd”, aldus ir. A.H.J. Schuurmans, directeur van de stichting.

Bedrijven die aan de saneringsoperatie meewerken, hebben de toezegging van de provincie dat deze een bepaalde tijd zal afzien van dwangmaatregelen. Een ander voordeel is dat ze geld voor de sanering kunnen reserveren, wat fiscaal aftrekbaar is.